Aliance pro rodinu
Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů

Upozornění: Petice na podporu manželství

má vlastní funkční webové stránky: https://www.podporamanzelstvi.cz . Zde najdete všechny potřebné informace: mapu petičních míst, kam a kdy posílat podpisy, včetně archů ke stažení.


Aliance pro rodinu je nástupnickým spolkem Výboru na obranu rodičovských práv (VORP), jehož tradice sahá do 90. let minulého století. Tehdy se aktivní rodiče sdružili, aby zabránili záměrům omezit rodičovská práva na výchovu svých dětí v podobě zavedení plošné a jednotné sexuální výchovy na základních školách.  V posledních letech se však nezpochybňuje jen právo rodičů vychovávat své děti, ale i rodina jako taková. Proto k novým cílům Aliance pro rodinu patří obhajoba primátu rodiny ve výchově a vzdělávání dětí a všestranná podpora rodiny, založené na manželství jednoho muže a jedné ženy. Podnětem ke vzniku této iniciativy jsou stále sílící snahy takové chápání manželství a rodiny zpochybňovat. Jsme přesvědčeni, že manželství je jedinečná a nenahraditelná forma partnerského vztahu, který umožňuje předávání života a řádnou výchovu dětí. Jenom zde dochází k ideálnímu naplňování funkcí rodiny.

Logo
Logo